not available fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu / Luu / Luusolut / Osteoblasti
taso 2

Osteoblasti

Oteoblastit kehittyvät mesenkymaalisista kantasoluista, preosteoblasteista. Sitä säätelevät FGF (fibroblast growth factor), BMP (Bone morphogenetic protein) ja muutamat transkriptio faktorit. Osteoblastit eivät koskaan esiinny yksinään vaan aina muutaman sadan kuutiomaisten solujen rykelmissä. Osteoblastit ovat usein yhteydessä toisiinsa aukkoliitosten avulla. Valomikroskoopissa osteoblastit tunnistaa pyöreästä tumasta basaalipuolella solua, erittäin basofiilisestä solulimasta sekä huomattavasta golgi compleksista tuman apikaalipuolella, tämä kuvastaa vilkasta synteesi- sekä eritystoimintaa.