fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cilier

Så gott som alla cilier och flageller i eukaryota celler är byggda enligt samma princip. De består av mikrotubuli i ett 9 + 2 arrangemang, som allas axoneme.
Ett axoneme är en ringliknande struktur bestående av 9 st  dubbla mikrotubuli, som omger två enkla centrala mikrotubuli. Varje yttre dublett bildar två sammanvävda ringar, den ena bestående av 13 protofilament (subfiber A), den andra av 10 protofilament (subfiber B). Mikrotubuli, som utgör axonemet, hålls samman av tre slags bindningar:
1. Subfiber A är förenade med de centrala mikrotubuli medels radiellt gående "ekrar".
2. Närliggande yttre dubletter hålls samman av nexin-länkar.
3. De centrala mikrotubuli hålls samman av en rad trärställda bryggor och de omges av en fibrös inre skida.
Varje subfiber A har två dynein-armar, en riktad inåt och en utåt.

Cilerna rör sig vågformigt och transporterar t.ex. orenheter, som fastnat i luftvägarnas slem upp till munnen. Vid denna rörelse används energi från ATP. Bilden här under visar ett tvärsnitt av en cilie.
Översätt bilden: ringtubuler (9 st yttre mikrotubuli dubletter); 2 st enkla centrala tubuli; cellmembran; inre skida; yttre dynein arm; radiär eker (radial spoke) 


 
 
Accessibility Feedback