not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Proteinernas uppgifter

I förteckningen nedan ges några exempel på proteinernas olika uppgifter.

1.
I cellerna finns ett oändligt antal proteiner, som katalyserar de kemiska reaktioner, som sker i celler eller vävnader. Det är fråga om våra enzymer.  Enbart cellens fosforylerande enzymer (kinaserna) och de defosforylerande enzymerna (fosfataserna) uppgår troligen till över 1000 hos människan. Ämnesomsättningen kräver också en stor mängd enzymer.
2. Vissa proteiner har förmåga att binda ämnen, som är viktiga för organismen. Ett exempel på detta är ferritin, som binder järn i mjälten.
3. En del proteiner deltar i organismens ämnestransport. Hemoglobin, som transporterar syre,  är ett av de viktigaste i detta sammanhang. Bilden nere till höger visar hemoglobinets b-underenhet. Hemgruppen syns i rött. Myoglobin binder syre i musklerna och är också mycket viktigt.
.
4. Cellerna och organismerna behöver också s.k. motoriska proteiner för att åstadkomma rörelser. Muskelcellernas aktin och myosin är exempel på sådana proteiner. Dynein och kinesin är också motoriska proteiner i cellen.

 5. I ryggradsdjurens blod finns proteiner, som skyddar mot mikrober och deras toxiner. Våra antikroppar eller immunoglobuliner är exempel på sådana proteiner. Fibrinogen och trombin, som styr blodets koagulering, är också skyddande proteiner.  
6. Vissa djur producerar gifter eller toxiner, som hjälper dem att överleva. Exempel på sådana proteiner är ormarnas gift och botulin, som förorsakar matförgiftning.  
7. Våra endokrina körtlar samt vissa enskilda celler har förmåga att producera hormoner och tillväxtfaktorer, som reglerar kroppens olika funktioner. Insulin och tillväxthormon är exempel på sådana proteiner. 
 
8. Vissa proteiner har stödjande funktioner i celler och vävnader. Kollagen, elastin och proteoglykan är sådana proteiner.

 
 
Accessibility Feedback