fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kärnreceptorernas funktioner

  1. Ett inhibitorprotein, som bundits till en kärnreceptor, förhindrar receptorn att binda till DNA.
  2. När liganden binds frigörs inhibitorn. 
  3. Receptorn binds till DNA vid HRE-området.
  4. Receptorn aktiverar genens transkription (primärt svar). 
  5. Den transkriberade genprodukten är ett reglerprotein, som startar transkription av nya gener (sekundärt svar).

 
 
Accessibility Feedback