not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellens sammansättning polku Biomolekylernas struktur
klass 2

Biomolekylernas struktur

 

Den molekylära sammansättningen och grundämnena i de levande organismerna skiljer sig avsevärt från den icke levande materians. Över 99% av de organiska molekylerna består av väte, kol, syre och kväve. Detta är grunden för begreppen organisk och oorganisk kemi.

De biologiska molekylerna indelas i fyra grupper:
1. proteiner eller äggviteämnen
2. lipider eller fettämnen
3. kolhydrater
4. nukleinsyror
Dessa molekyler har vissa gemensamma egenskaper. De byggs huvudsakligen upp av vissa grundenheter, som binds ihop av starka kovalenta bindningar, vilket ger upphov till stora makromolekyler. Processen
kallas polymerisering.

Proteinerna byggs upp av aminosyror, kolhydraterna av monosackarider och nukleinsyrorna av nukleotider. Lipiderna har inte en lika klar grundstruktur som de tre övriga men t.ex. fettsyror utgör ofta ett centralt element i dem.

Kolhydraterna är de mångsidigaste biomolekylerna. Genom att slumpmässigt kombinera fyra olika nukleotider kan man åstadkomma 24 olika tetranukleotider medan man utgående från fyra monosackarider kan bilda 35560 olika strukturer. När det gäller oligosackaridernas struktur används dock vanligen en ganska begränsad uppsättning grundelement.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback