fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Signalering polku Cellsignalering
klass 1

Cellsignalering

I en multicellulär organism är intercellulär signalering ett måste. Cellerna kan påverka varandra antingen genom direkt kontakt eller via signalmolekyler. Man delar in den intercellulära signaleringen i fem grupper. Indelning grundar sig på hur låg sträcka signalmolekylen rör sig.

1. Endokrin signalering
2. Parakrin signalering
3. Signalering via direktkontakt
4. Autokrin signalering
5. Synaptisk signalering

 

 
 
Accessibility Feedback