fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Centrosom

Centrosomen i eukaryota celler består av två centrioler. Den ligger mitt i cellen. Centriolerna ligger mitt i Golgiapparaten. Fenomenet kallas diplosomi. Bilden visar de två svarta centriolerna mitt inne i centrosomen. Centriolerna är placerade vinkelrätt mot varandra och de består av mikrotubuler. Mikrotubuli (orangefärgade) utgår från centrosomen mot cellens utkanter. 
Översätt bild. centrosom
Mikrotubuli byggs upp och bryts ner kontinuerligt. Detta ger upphov till rörelser i cellen. Mikrotubuli har en polaritet med en snabbväxande plusände riktad mot cytoplasman och en långsamtväxande minusände mot centrosomen. Vid plusänden adderas tubulinmolekyler i högre takt än de bryts ner; vid minusänden är fenomenet tvärtom. Mikrotubulis minusände är alltid i cellens centrosom.

Halten av tubulinmolekyler i cytoplasman bestämmer takten för både uppbyggnaden och nedbrytningen av mikrotubuli. När koncentrationen av tubulinmolekyler överskrider en s.k. kritisk nivå är polymerisering av mikrotubuli möjlig. 

 
 
Accessibility Feedback