fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Olika slag av RNA

Man trodde länge att det endast fanns fyra olika slag av RNA:
1. hnRNA (heterogent kärn-RNA)
2. mRNA (budbärar- eller messenger-RNA)
3. rRNA (ribosom RNA)
4. tRNA (transport- eller transfer-RNA)
Dessa fyra RNA typer är av central betydelse vid proteinsyntesen eller translationen i cellerna.

Bilden till höger visar RNA, som isolerats ur cytoplasma med hjälp av s.k. gelelektrofores. I cytoplasmat förekommer främst 28S och 18S rRNA. De andra RNAtyperna förekommer i alltför små mängder för att synas med denna metod.
Översätt bildtext: RNAkonstanter; Cellens RNA

Under de senaste åren har det visat sig att det också förekommer andra RNAtyper, s.k. icke kodande RNA (ncRNA) (non coding RNA) i cellerna. Dessa RNAtyper är viktiga vid bl.a. replikationen, regleringen av transkriptionen, stabiliseringen av mRNA, translationen och t.o.m. vid sönderdelningen av proteiner och deras transport.

 
 
Accessibility Feedback