fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Nukleotiderna i RNA

Bilden visar nukleotiderna som ingår i RNA. Skillnaderna mellan DNA:s nukleotider har utmärkts med ringar och boxar.
Översätt bindtext: Adenosinmonofosfat; Guanosinmonofosfat; Cytidinmonofosfat; Uridinmonofosfat

 
 
Accessibility Feedback