fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Ribosomernas funktioner

I ribosomerna fogas aminosyrorna till varandra i enlighet med mRNA:s direktiv. Först förs AUG-koden, dvs. koden för metionin, fram (i bakterier har detta metionin en formyl-grupp bunden till sig). Därefter glider ribosomen längs mRNA - tre baser i gången. Varje bastriplett svarar mot en aminosyra. I slutet av mRNA finns tre olika slutkoder. När slutkoden kommer emot, lossnar ribosomens två delar samt den nybildade proteinmolekylen från mRNAet.
De flesta aminosyror har mer än en kodtriplett, vilket ses av animationen nedan beträffande valin.

 
 
Accessibility Feedback