fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Andra RNA-typer

Vid sidan av de tidigare beskriva RNA-typerna expresseras i däggdjursceller flera andra små RNA-typer. De kallas ofta icke kodande RNA (non-coding RNA, ncRNA). Hit räknas bl.a. miRNA (mikroRNA), snRNA (small nuclear RNA), snoRNA (small nucleolar RNA) och siRNA (short interfering RNA).
Dessa RNA-typer reglerar genexpressionen på många olika sätt.
De påverkar t.ex.:
1. kromatinets struktur
2. RNA:s bearbetning
3. RNA:s stabilitet
4. transkriptionen
5. splitsningen
6. translationen
Dessa icke-kodande RNA syntetiseras på ett komplicerat sätt utgående från långa primära transkript från både introner och exoner. Typiskt för dem är att de har både vävnadsspecifik och tidsspecifik expression. ncRNA har troligen en stor betydelse under individutveck- lingens olika skeden samt i många fysiologiska processer och vissa sjukdomar.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback