fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Mikrovillus

Mikrovilli är fingerliknande utskott på epitelcellernas yta.

Cellmembranet innehåller aktiva pumpmekanismer. De sköter ämnestransporten genom membranet. Antalet pumpar är vanligtvis så högt i cellerna att den enda möjligheten att öka antalet pumpar/cell är att förstora cellens yta. Detta har skett i tunntarmen och njurarnas gångar, där behovet av membran-pumpar är mycket stort. Med hjälp av mikrovilli ökar den absorberande ytan i hög grad. En enda epitelcell i människans tarm har flera tusen mikrovilli på sin apikala ytan. Ytan förstoras härvid ca 20 gånger.  
Översätt bildtext: Aktin; plica circularis (veck) i tunntarmen;  Villus, tarmludd; kapillärer; lymfkärl; epitelceller på villi; Mikrovillus; cellmembran; aktin; myosin och calmodulin; korsbindningar mellan fimbrin och villin; spektrin; terminal web; intermediära filament


 
 
Accessibility Feedback