fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Mikrovillus struktur

Mikrovilli är fingerliknande utskott på epitelcellernas yta. De är synliga i elektronmikroskop. Beteckningen bortbräm (brush border) används kollektivt för den mikrovilli.
Bilden visar de viktigaste proteinerna i mikrovillus.
Översätt bildtext: korsbindningar mellan fimbrin och villin; aktinfilamentets +ände; aktin; cellmembran; myosin och calmodulin; spektrin; terminal web; intermediära filament.

Förekomsten av calmodulin och myosin tätt intill aktin tyder på att mikrovilli har förmåga till kontraktioner. Kalcium, som frigörs i cytoplasma, binder till calmodulin, som i sin tur binder till kinaset i myosinets lätta kedja. Detta leder till att myosinets ATP:as aktivitet ökar, vilket i slutändan leder till en kontraktion.


 
 
Accessibility Feedback