fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kinesin

Kinesin transporterar sin last mot plusänden i mikrotubuli, dvs sker från kärnan utåt mot cellytan. I ena ändan av kinesin finns två globulära huvuden, som turvis vrider sig framåt längs mikrotubuli. De fungerar som ett slags fötter. För detta behövs energi från ATP.
Översätt bilden: tung kedja; alfa-helix; lätt kedja; 2 globulära huvuden; binder vid mikrotubuli med hjälp av ATP; fäster vid vesikel

 

 
 
Accessibility Feedback