fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kedjornas polaritet

De två komplementära kedjorna är antiparallella. Kemiskt beskrivs detta så att den ena kedjan har en 5'-3'-riktning medan den andra har en 3'-5'-riktning. DNA- och RNA-polymeraser ansvarar för bild-ningen av nukleinsyror. Enzymerna känner igen denna asymmetri. De verkar alltid i riktning från 5'-ändan mot 3'-ändan, såsom bilden visar.
I 5'-ändan finns en fosfatgrupp (liten och ljusröd) bunden till 5'-sockerdelen. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback