fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Juxtakrin signalering

 

Den juxtakrina signaleringen sker mellan två intilliggande celler. Molekyler på den ena cellens yta binds till receptorer på den andra cellens yta, varvid retningen överförs och signalsystemet i den mottagande cellen aktiveras. Denna typ av signalering sker inom immunsystemet och under embryonalutvecklingen.
Bildtext: signalerande cell; målcell

 

 

 
 
Accessibility Feedback