fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Aminosyror med hydroxylgrupper

Aminosyror, som innehåller en hydroxylgrupp (-OH), är polära och därmed ganska vattenlösliga. Med hjälp av aminosyrornas hydroxylgrupper kan proteinerna binda sockergruppen. Bindningen kallas O-glykosidbindning. Tyrosin skulle kunna hänföras till denna grupp.
Översätt: seriinin = serin; treoniini = treonin.

 
 
Accessibility Feedback