fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Sällsynta aminosyror

Man trodde länge att endast 20 olika amninosyror behövdes vid proteinsyntesen.
Man antog att de andra aminosyrorna, som förekommer i vissa proteiner, bildas som ett resultat av posttranslationära reaktioner. År 1986 fann man emellertid att selenocystein fogas till proteiner i samband med translationen. År 2002 påvisades samma sak för pyrrolysin.

Dessa två aminosyror bildas tydligen så att en standard aminosyra fästs vid transfer-RNA, varefter de genomgår kemiska omvandlingar till nya former.

Hittills har man kunnat påvisa att pyrrolysin förekommer i den genetiska koden endast hos arkéer och eubakterier.

Översätt: Selenocystein; Pyrrolycin 

 
 
Accessibility Feedback