not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av sarkomer
   

EM-bild av muskelcell

Elektronmikroskopisk bild av en muskelcell från mus.

pilspets = sarkoplasmatiskt retikel
stjärna = mitokondrie

 
 
Accessibility Feedback