fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Dynein

Dyneinerna rör sig längs mikrotubuli mot minusänden, dvs. från cellmembranet inåt mot kärnan. En mutation i dynein-molekylen leder till ett s.k. Kartageners syndrom, som yttrar sig bl.a. i form av:
1. sterilitet på grund av att spermiernas svansar är orörliga
2. sinusit = bihåleinflammation
3. förstorade luftrör på grund av att cilierna har nedsatt rörelseförmåga.
Översätt bild: tung kedja, binder till mikrotubuli med hjälp av energi från ATP; medelstora kedjor; lätta kedjor; fäster vid vesikel.


 

 
 
Accessibility Feedback