fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Autokrin signalering

 

Vid den autokrina signaleringen avger cellen ämnen, som påverkar dess egna funktioner. Cancerceller producerar ofta själva olika tillväxtfaktorer, som gör att cancercellerna delar sig effektivare än andra celler. Under embryonalutvecklingen spelar den autokrina signaleringen en viktig roll, speciellt vid differentieringen av olika cellpopulationer.

 

 
 
Accessibility Feedback