fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Alifatiska aminosyror

Med termen alifatisk aminosyra avses en organisk molekyl, som saknar en bensenring. Bilden visar alifatiska aminosyror, som förkommer i proteiner. De alifatiska sidokedjorna är ganska hydrofoba i motsats till aminosyror med polära sidokedjor. Glycin är ett gränsfall mellan polära och opolära aminosyror. Glycinets sidokedja är en enkel väteatom, vilket inte påverkar dess polaritet.

Prolin är ett undantag bland aminosyrorna. Prolin borde egentligen kallas iminosyra. Prolin har en ringstruktur men den är inte aromatisk dvs en bensenring. Prolin hänförs därför till de alifatiska aminosyrorna.

Översätt: glysiini = glycin; alaniini = alanin; valiini = valin; leusiini = leucin; isoleusiini = isoleucin; proliini = prolin

 

 
 
Accessibility Feedback