fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Aktin vid cytokinesen

I slutet av en celldelning bildas vanligen två dotterceller.
Vid cytokinesen uppkommer i cellens mittparti en kontraktil ring av aktinfilament. Denna aktinring "stryper" cellens mittparti, vilket leder till att de två dottercellerna bildas. Dottercellerna har samma mängd genetiskt material och i stort sätt lika mycket cytoplasma och organeller.
Översätt bild. Mikrotubuler; kontraktil aktinring
  

 
 
Accessibility Feedback