not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Cytoskelettet / Mikrofilament / Aktin vid cytokinesen
klass 2

Aktin vid cytokinesen

I slutet av en celldelning bildas vanligen två dotterceller.
Vid cytokinesen uppkommer i cellens mittparti en kontraktil ring av aktinfilament. Denna aktinring "stryper" cellens mittparti, vilket leder till att de två dottercellerna bildas. Dottercellerna har samma mängd genetiskt material och i stort sätt lika mycket cytoplasma och organeller.
Översätt bild. Mikrotubuler; kontraktil aktinring