fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Adenokarcinom, översikt
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x, A
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x, B
   
sivusto123
Adenokarcinom, 40x, C
   
sivusto123
Adenokarcinom, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Karcinom i tjocktarmen, paksusuolen karsinooma

Förekomsten av kolorektalt karcinom varierar mellan olika länder. Kolorektalt karcinom är vanligare i länder med högre levnadsstandar och i städer. I Finland är kolorektalt karcinom en av de vanligaste cancerformerna.

Karcinomet bildar en polypartad tumör, som växer in mot tarmens lumen. Ibland kan den ha formen av ett blomkålshuvud. Tumören är hård och ytan är ojämn. Det kan förekomma blödningar på ytan. Mitt inne i en stor tumör kan man ibland se delar av tarmlumen.

Ibland växer tumören på ett diffust, infiltrerande och cirrotiskt sätt in i tarmväggen.
Tumörerna indelas med hjälp av Dukes klassifiering. Australian Clinico Pathological Staging System  = ACPS är den noggrannaste och största kliniskpatologiska versionen av Dukes klassifisering.


 
 
Accessibility Feedback