en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Melanom, översikt
bild

Melanom, översikt
   
Melanom, 40x
   
Melanom, 100x
   
Melanom, 200x
   
Iho
   

Melanom, melanooma

Snitt av hud med ett melanom som höjer sig över ytan (*). På ytan ses hyperkeratos (pilar).
I dermis förekommer rikligt med atypiska tumörcellöar. I dermis har dessutom  mononukleocyterna ökat något.
H&E.