fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Kronisk hepatit, översikt
   
sivusto123
Kronisk hepatit, 40x
   
sivusto123
Kronisk hepatit, 100x, A
   
sivusto123
Kronisk hepatit, 100x, B
   
sivusto123
Kronisk hepatit, 100x, C
   
sivusto123
Maksa
   

Kronisk hepatit, krooninen maksatulehdus, hepatitis

Kronisk hepatit klassifiseras utgående från sjukdomens etiologi. Tidigare användes termerna "kronisk aggressiv hepatit" och "kronisk ihållande (persistent) hepatit"

 

 
 
Accessibility Feedback