fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Papillärt sköldkörtelkarcinom, översikt
   
sivusto123
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 40x
   
sivusto123
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 100x
   
sivusto123
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 200x
   
sivusto123
Kilpirauhanen
   

Sköldkörtelkarcinom

Sköldkörtelkarcinom indelas vanligen i fyra histologiskt olika typer:
1. papillärt karcinom, som utvecklas ur follikelepitelceller
2. follikulärt karcinom, som utvecklas ur follikelepitelceller
3. medullär karcinom, som utvecklas ur de parafollikulära cellerna (C-celler)
4. anaplastisk karcinom, som utvecklas ur follikelepitelceller

Papillärt karcinom är den vanligaste typen av sköldkörtelkarcinom. Den utgör ungefär 45-70 % av alla tumörer i sköldkörteln. Papillärt karcinom förekommer i alla åldersklasser. Papillärt karcinom växer långsamt. Kliniskt kan man konstatera en solitär nodul. I diagnosögonblicket kan man tyvärr ofta konstatera att i ca 50% av fallen har det papillära karcinomet metastaserat till de omgivande, regionala lymfknutorna. Distala metastaser är emellertid sällsynta.

Follikulärt karcinom påträffas hos medelålders och gamla patienter. Primärtumören är vanligen liten och regionala metastaser är sällsynta. I stället förekommer distala metastaser ganska ofta.

Medullärt karcinom förekommer hos medelålders och gamla patienter. Primärtumören är vanligvis liten och regionala metastaser vanliga. Distala mestastaser är sällsynta. Medullärt karcinom skiljer sig från övriga sköldkörtelkarcinom emedan den utvecklas ur de parafollikulära cellerna eller C-cellerna. Alla andra sköldkörtelkarcinom utvecklas ur follikelepitelceller. Vid medullärt karcinom förekommer amyloid substans.

Anaplastiskt karcinom förekommer hos gamla människor. Primärtumören är vanligvis större och den invaderar både regionalt och distalt. Prognosen är dålig.

 


 

 
 
Accessibility Feedback