not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Endokrina körtlar / Sköldkörtelkarcinom / Papillärt sköldkörtelkarcinom, 100x
bild

Papillärt sköldkörtelkarcinom, översikt
   
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 40x
   
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 100x
   
Papillärt sköldkörtelkarcinom, 200x
   
Kilpirauhanen
   

Papillärt sköldkörtelkarcinom

Cancercellernas kärnor varierar i form och storlek. Mitoser förekommer rikligt. Här och där ser man typiska papillära strukturer (omringat område). På dessa områden är kärnorna ljusa. Dessa kärnor kallas mattglaskärnor eller opalglaskärnor (ground-glass nucleus).
100x, H&E.