fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Proliferationsfasen
   
sivusto123
Proliferationsfasen, 100x
   
sivusto123
Proliferationsfasen, 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Proliferationsfasen

Skrapningsprov från livmodern. Körtlarna i endometrium är jämnstora och rörformade. Stromat är svagt ödemiskt.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback