en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Kvinnliga könsorgan / Endometrios i ovarium, översikt
klass 1

Endometrios i ovarium, översikt
   
Endometrios i ovarium, 40x, A
   
Endometrios i ovarium, 40x, B
   
Endometrios i ovarium, 200x
   
Munasarja
   

Endometrios i ovarium

Snitt från ett ovarium. Inne i ovariet syns områden med körtelepitel av endometriumtyp och endometriumstroma med spolformade celler (pilspetsar). På ovariets yta ses ställvis endometriala strukturer (pilar). På ytan ses också blödningar (#) och makrofager med hemosiderin. Ett corpus albicans ärr syns (*).