not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Tyrosiinikinaasireseptorin toiminta

  1. Ligandin sitoutuessa kaksi monomeerista tyrosiinikinaasireseptoria sitoutuu yhteen muodostaen dimeerin.
  2. Toisen reseptorin kinaasiosa fosforyloi toisen reseptorin tyrosiineja ja päin vastoin, jolloin syntyy fosfotyrosiineja. Fosfaattiryhmien lähteenä toimii ATP.
  3. Ras on solukalvossa kiinni oleva viestiproteiini, joka on aktiivinen sitoessaan GTP:n ja inaktiivinen sitoessaan GDP:n.
  4. GRB2-soviteproteiini sitoutuu reseptorin fosfotyrosiiniin SH2-alayksikkönsä avulla.
  5. Kahden SH3 alayksikkönsä avulla se sitoo edelleen solulimassa vapaana olevan Sos-proteiinin. 
  6. Ras:n lähelle tuotuna Sos-proteiini kykenee vaihtamaan Ras:n GDP:n GTP:ksi ja siten aktivoimaan Ras:n.

 
 
Saavutettavuusseloste