not available se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 1

Typen kierto

Nukleotidien ja aminohappojen valmistukseen tarvittava typpi on alunperin ilmassa typpikaasuna. Vain muutamat bakteerit pystyvät muuttamaan molekulaarisen typen helpommin hyödynnettävään muotoon, ammoniakiksi. Tämän vuoksi biologisesti aktiiviseen muotoon muutettua typpeä kierrätetään eliökunnassa tarkasti ja puhutaankin typen kierrosta. Nitrifioivat bakteerit hapettavat maaperässä typpeä ammoniakista nitriitiksi tai edelleen nitraatiksi. Nitrifioivia bakteereja on maaperässä niin paljon, että lähes kaikki maaperän ammoniakki muuttuu nitraatiksi. Jotkut anaerobiset bakteerit ja kasvit taas pelkistävät nitraattia ammoniakiksi, josta erityisesti kasvit valmistavat aminohappoja ja muita pelkistettyjä typpiyhdisteitä. Typpi tulee eläimiin aina kasvien kautta, aminohappoina tai muina vastaavina yhdisteinä, ja vapautuu eläimistä ammoniakkina mikrobien hajottaessa kuolleiden eläinten proteiineja.

                 

 
 
Saavutettavuusseloste