not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli polku Solunjakautuminen polku Mitoosin interfaasi ja profaasi
taso 1

Mitoosin interfaasi ja profaasi

 

Kuvassa vasemmanpuoleinen solu on interfaasin loppuvaiheessa ja oikeanpuoleinen profaasissa.

 
 
Saavutettavuusseloste