not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli polku Solunjakautuminen polku Mitoosin telofaasi ja sytokineesi
Kuva

Mitoosin telofaasi ja sytokineesi

Kuvassa keskellä on myöhäisen telofaasi-vaiheen solu. Kromosomit ovat alkaneet dekondensoitua ja sytokineesi eli solunjakautuminen on alkanut.

 
 
Saavutettavuusseloste