not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Meioosin diploteeni

Valomikroskooppikuva meioosin I jaon profaasin diploteeni-vaiheen solusta. Kiasmakohdat pitävät homologisia kromosomeja yhdessä.

 
 
Saavutettavuusseloste