not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Oogeneesi

Naisilla sukusolujen kehitys eli oogeneesi alkaa jo sikiökaudella, jolloin primordiaaliset itusolut kehittyvät oogonioiksi ja edelleen oosyyteiksi. Oosyyttien kehitys pysähtyy ensimmäiseen meioottiseen jakoon, joista yksi kerrallaan jatkaa kehitystään kypsäksi munasoluksi murrosiän ja vaihdevuosien välisenä aikana. Oosyytti käy ensimmäisen meioottisen jaon loppuun vain muutama tunti ennen ovulaatiota. Toinen meioottinen jako tapahtuu vasta ovulaation aikana siittiön tunkeuduttua oosyyttiin, jonka tuloksena oosyytistä kehittyy kypsä, hedelmöittämiskelpoinen munasolu.

 
 
Saavutettavuusseloste