not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli polku Solunjakautumisen vaiheita
Kuva

Solunjakautumisen vaiheita

  

Kuvissa fluoresenssivärjättyjä soluja solunjakautumisen eri vaiheissa. DNA erottuu kuvissa punaisena ja tumasukkulan rihmat vihreinä. Kuvista nähdään kuinka tumasukkulan rihmat vetävät solunjakautumisen aikana kahdentuneet kromosomit erilleen.

 
 
Saavutettavuusseloste