not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Sydänaiheet 2
   

Sydänaiheet

Sydämen aiheiden (kardiogeenisen alueen) sijainti alkiolevyn splankninessa mesodermissa (sp) n. 18 vrk ikäisessä alkiossa.


1 = kardiogeeniselle alueelle muodostuu neuraalilevyn reunojen myötäisesti (6) verisoluja ja verisuonia muodostavia angiogeneettisiä saarekkeita

2 = alkusuolen seinämän tuottama FGF-8 -kasvutekijä määrää kardiogeenisen alueen sijainnin

sp = splanknopleuran (viskeropleuran) solut muodostavat sydämen lihasseinämän, myokardiumin

3 = välimesodermi ja paraksiaalinen mesodermi

4 = neuraalilevyä muodostava neuroektodermi

5 = selkäjänne

7 = alkusuu merkkinä gastrulaation etenemisestä alkiolevy takaosassa

8 = rakkokalvon aihe

Kuva mukailtu lähteestä: Sadler TW, 2000: Langmans´s Medical Embryology, 8th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.