fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Suvullinen periytyminen

Suvullisessa jakautumisessa tapahtuu meioosin 1. metafaasin aikana perintöaineksen sekoittumista vastinkromosomien kesken. Ennen suvullisen jakautumisen alkua kromosomisto kahdentuu, ja meioosin 1. metafaasissa vastinkromosomit asettuvat rinnakkain muodostaen tetradi-rakenteen, mikä tarkoittaa sitä, että kaksinkertaisen DNA:n sisältävät kaksi kromosomia ovat kiinni toisissaan sentromeerin alueella. Kromosomien vastinalueet ovat tällöin rinnakkain, jolloin DNA:ssa tapahtuu katkeamisia ja DNA-jaksojen uudelleenyhdistymisiä kiasmoissa. Tällöin vastinkromosomien DNA-jaksoja vaihtuu kromosomien kesken. Tapahtumasta käytetään nimitystä homologinen rekombinaatio.
 

 
 
Saavutettavuusseloste