fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Osteoklasti
   

Osteoklasti

Aktivoituneen osteoklastin ensimmäinen tehtävä on erittää protoneita poimukalvostolta resorpoitavan luun pinnalle happamoiden sen. Hapot liuottavat mineraalit pois nopeasti jolloin proteolyyttiset entsyymit pilkkovat kollageenin ym. orgaanisen materiaalin. Näin pilkottu luumateriaali kuljetetaan solun läpi (transsytoosi) ja vapautetaan solun ulkoiseen tilaan.
Kaavakuvaan on merkitty osteoklastin toiminnalle tärkeät rakenteet.

1 = Protonipumppu
2 = Kloridikanava
3 = Eriterakkuloita
4 = Bikarbonaatti-kloridi -vaihtaja
5 = Hiilihappoanhydraasi II
S = Tiivisliitos
k = Kalsitoniinireseptori
RANK = RANK-ligandireseptori

 
 
Saavutettavuusseloste