fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Hermosto polku Ääreishermosto polku Autonominen hermosolmuke
taso 1

sivusto123
Autonominen ganglio 2
   

Autonominen hermosolmuke eli autonominen ganglio

 

Autonominen ganglio, ihmisen kervikaaliganglio, 3 % glutaraldehydi, OsO4, eponleike, toluidiinisinivärjäys, ×100

  

Sympaattisen hermorungon kervikaaliganglio muodostuu multipolaarisista neuroneista (MN), joilla on yksi aksoni ja kaksi tai useampia dendriittejä (ei näy kuvassa). Gangliossa näkyy myös hermosyiden ja sidekudoksen muodostamaa rakennetta (nuoli). (Sami Purmonen, TaY)

 

MN; multipolaarinen neuroni

Nuoli; hermosyitä ja sidekudosta

 

 
 
Saavutettavuusseloste