not available fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Sarkomeeri, EM-kuva
   
Lihaksen supistuminen
   

Sarkomeeri

Kahden Z-levyn välistä aluetta kutsutaan sarkomeeriksi, joka muodostaa lihassolun perustoimintayksikön.
Lihassolut täyttyvät myofibrilleistä, jotka muodostuvat aktomyosiinikompleksin muodostamista myofilamenteista. Aktomyosiinin järjestäytymisestä myofibrilleissä johtuu poikkijuovainen rakenne. A-juova on anisotrooppinen vyöhyke joka kääntää polaroidun valon tasoa, I-juova tarkoittaa isotrooppista vyöhykettä. A-juovan kohdalla myofibrillissä on paksuja myosiinifilamentteja sekä niiden kanssa päällekkäin menevät aktiinifilamenttien osat. I-juovassa on vain aktiinifilamentteja. I-juovat muodostuvat kahden vierekkäisten sarkomeerin myosiinittomista alueista ja I-juoven keskellä sarkomeerien välissä on poikittainen Z-levyksi kutsuttu valkuaisaineverkko. 

 

 

Lihasyyn supistuessa yksittäiset filamentit eivät lyhene. Sen sijaan aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat syvemmälle toistensa lomiin. Myosiinifilamenttien väkäset tarttuvat aktiinifilamentteihin, taipuvat ja siirtävät samalla aktiinifilamentteja ohitseen. Tämän jälkeen sidos aukeaa, myosiiniväkäset suoristuvat ja tapahtumasarja toistuu.