fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Aktiini-myosiini -animaatio
   

Sarkomeeri

Sarkomeerin toiminta

ATP:n sitouduttua myosiinimolekyylin väkäseen, se irtoaa aktiinista. ATP hydrolysoituu ja myosiiniväkänen jännittyy. Myosiini ei voi kuitenkaan kiinnittyä aktiiniin jos solun kalsiumpitoisuus on pieni. Kun kalsiumpitoisuus nousee, myosiiniväkänen kiinnittyy aktiiniin, ATP:sta hydrolysoitunut fosfaatti vapautuu ja myosiiniväkänen kääntyy aiheuttaen aktiinin siirtymisen.

Aktiinifilamentteja ympäröivät säätelijäproteiinit (mm. troponiini ja tropomyosiini), jotka estävät myosiinin kiinnittymisen aktiiniin. Kun kalsiumioni sitoutuu troponiiniin, pääsee myosiini sitoutumaan aktiiniin ja filamentit voivat liikkua toisiinsa nähden. Poikkijuovaisissa lihaksissa kalsiumia vapautuu sarkoplasmisesta kalvostosta aktipotentiaalin seurauksena.

 
 
Saavutettavuusseloste