fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Pleomorft adenom, översikt
   
sivusto123
Pleomorft adenom, 40x
   
sivusto123
Pleomorft adenom, 100x
   
sivusto123
Pleomorft adenom, 200x
   
sivusto123
Sylkirauhanen
   

Pleomorft adenom

Över två tredjedelar av alla tumörer i spottkörtlarna utgörs av pleomorfa adenom ("blandtumörer"). Dessa tumörer växer långsamt, är fasta och välavgränsade. De pleomorfa adenomen i spottkörtlarna är benigna och de metastaserar inte. De har emellertid en tendens att återkomma.

 


 

 
 
Accessibility Feedback