not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Endokrina körtlar / Struma / Knölstruma, 40x
bild

Knölstruma, översikt
   
Knölstruma, 40x
   
Knölstruma, 100x
   
Knölstruma, 200x
   
Kilpirauhanen
   

Knölstruma

De olikstora folliklarna innehåller kolloid. Follikelepitelcellerna är kubiska. På de förstorade områdena har epitelet  blivit tillplattat. Här och där ses makrofager med hemosiderin (ring) och inflammatoriska celler.
40x, H&E.