en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Knölstruma, översikt
   
Knölstruma, 40x
   
Knölstruma, 100x
   
Knölstruma, 200x
   
Kilpirauhanen
   

Struma

Med begreppet struma förstås en förstorad sköldkörtel. Struma beror på en störning i sköldkörtelns hormonproduktion.
Struma indelas i:
1. endemisk struma, som främst beror på jodbrist
2. sporadisk struma, vars patogenes inte är helt klarlagd

Med endemisk struma förstås en förstorad sköldkörtel, som uppträder på de områden i världen, där jod inte förekommer i tillräckliga mängder. Bergstrakter långt ifrån havet är ett typiskt strumaområde.

Makroskopiskt kan man konstatera att sköldkörteln är förstorad och utpräglat knölig. Sekundärt kan det förekomma blödningar, förkalkningar och cystor.