fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Knölstruma, översikt
   
sivusto123
Knölstruma, 40x
   
sivusto123
Knölstruma, 100x
   
sivusto123
Knölstruma, 200x
   
sivusto123
Kilpirauhanen
   

Struma

Med begreppet struma förstås en förstorad sköldkörtel. Struma beror på en störning i sköldkörtelns hormonproduktion.
Struma indelas i:
1. endemisk struma, som främst beror på jodbrist
2. sporadisk struma, vars patogenes inte är helt klarlagd

Med endemisk struma förstås en förstorad sköldkörtel, som uppträder på de områden i världen, där jod inte förekommer i tillräckliga mängder. Bergstrakter långt ifrån havet är ett typiskt strumaområde.

Makroskopiskt kan man konstatera att sköldkörteln är förstorad och utpräglat knölig. Sekundärt kan det förekomma blödningar, förkalkningar och cystor. 

 
 
Accessibility Feedback