not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Villöst adenom, översikt
   
Villöst adenom, 40x, A
   
Villöst adenom, 40x, B
   
Villöst adenom, 200x, A
   
Villöst adenom, 200x, B
   
Paksusuoli
   

Villöst adenom

Långa, smala, fingerlika utskott beklädda med cylindriskt epitel är typiska för det villösa adenomet. Epitelcellkärnorna förekommer ibland i mångdubbla rader. Kärnorna ser ganska normala ut. En del mitoser förekommer i epitelet (pilspetsar).
200x, H&E.