fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Intestinal magcancer, översikt
   
sivusto123
Intestinal magcancer, 40x
   
sivusto123
Intestinal magcancer, 100x
   
sivusto123
Intestinal magcancer, 200x
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Intestinal magcancer, intestinaalinen mahasyöpä

Intestinal magcancer är ett adenokarcinom, som förekommer hos äldre åldersklasser. Denna typ av cancer är vanligen placerad i antrum och cardia, mera sällan i corpus. Intestinal magcancer är exofytisk (grek. exo = ut, + phyton = växt) det vill säga den växer ut från epitelet. Parallellt med intestinal magcancer förekommer ofta svår atrofisk gastrit och intestinal metaplasi.


 

 
 
Accessibility Feedback