not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Pankreatit, översikt
   
Pankreatit, 40x
   
Pankreatit, 100x
   
Haima
   

Pankreatit

Bukspottkörtel med nekrotiska områden (*), som omges av granulocytinfiltrat (pilar).
40x, H&E.