en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Det centrala nervsystemet / Glioblastom, översikt
bild

Glioblastom, översikt
   
Glioblastom, 40x
   
Glioblastom, 200x
   
Isoaivot
   

Glioblastom

Snitt från en hjärntumör, som ställvis är mycket rik på celler. En del av vävnaden är mycket tät och består av små anaplastiska celler. Nekroser (pilar), som omges av kärnor, är typiska för glioblastom. Nekroserna är faktiskt det viktigaste diagnostiska kriteriet för glioblastom.
Med hjälp av dem går det att skilja glioblastom från anaplasitiskt astrocytom.
H&E.